بازسازی نما

با گذشت زمان، نمای ساختمان دچار تغییرات ظاهری و فرسودگی می‌گردد. همچنین ملات زیرساز نما به‌ مرور زمان پوک شده و استحکام خود را از دست می‌دهد؛ از این‌رو به بازسازی نما، تغییر کلی یا تعویض بخشی از نما نیاز می‌شود. بازسازی نما جهت حفظ زیبایی نمای ساختمان انجام می‌گردد. اما مهم تر از آن  در مواردی که ملات زیرساز پوک می‌گردد و سنگ یا آجر از نمای ساختمان جدا می‌شود، جهت حفظ امنیت و پیش گیری از ریزش سنگ نما، بازسازی و ترمیم نما انجام می‌گردد. ترمیم بخش های سست و جدا شده ی سنگ نما با استحکام بخشی به وسیله پیچ و رول پلاک مخصوص، ترمیم ترک خوردگی ها، ترمیم بندکشی، تعویض بخشی از متریال که قابل ترمیم نیست و زیباسازی رنگ و نمای ترمیم یافته؛ مراحلی است که قبل از تعویض کل نما می توان جهت ترمیم انجام داد. در برخی موارد علاوه بر دلیل فرسودگی نما و اجرای نامناسب زیرسازی آن گاهی به دلیل تغییر مدل و سبک نمای ساختمان و زیباسازی، تعویض نما انجام می‌پذیرد. نکته مهم، انتخاب نوع متریال و سبک اجرایی برای بازسازی نما می‌باشد که بهتر است این مهم زیر نظر مشاورین معماری صورت گیرد. در بازسازی نما باید به شرایط آب‌وهوایی منطقه،نشست زمین، نوع و کیفیت مصالح، نحوه اجرا و سبک انتخابی توجه نمود.