طراحی سه‌بعدی دکوراسیون داخلی

در مدل‌سازی سه‌بعدی تصویری مشابه به آن چه که اجرا و ساخته خواهد شد از «فضا یا محصول» با نرم‌افزارهای پیشرفته مرتبط با معماری و دکوراسیون داخلی طراحی و مدل‌سازی می‌گردد.

با شبیه‌سازی و فضاسازی محیط موردنظر می‌توان پروژه را پیش از اجرا به شکل مجازی مشاهده و از زوایای مختلف بررسی و به‌راحتی ایرادات احتمالی را قبل از اجرا و ساخت رفع نمود. طراحی سه‌بعدی به مشتری این امکان را می‌دهد تا طرح موردنظر را قبل از اجرا با سلائق خود منطبق نماید.

کی از مزایای طراحی سه‌بعدی این است که این امکان را برای مشتری فراهم خواهد می‌نماید تا تصویری شبیه به واقعیت از کل فضای موردنظر، تأثیر رنگ و هارمونی، نور، هماهنگی و تناسب مبلمان در سبک انتخابی برای اجرا و تمام جزئیات طرح را مشاهده نمایید.

 

طراحی سه‌بعدی دکوراسیون داخلی